Dorost

SK Ruf Einstein

23.3.2016 AQHA sorrel hřebec

Otec: SK Shining Ruf

Matka: Miss Pinestein (po Great Resolve)


Kontakt

PAINT HORSE s.r.o.
739 47 Kozlovice 928
Czech Republic
painthorseranch@seznam.cz
tel.: +420 777 144 244 | +420 775 531 001

 

Sledujte nás